+ 381 11 40 63 558
  • sr
 • Volgarino je italijanski proizvođač oruđa za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta. Kompanija Volgarino koja je osnovana davne 1954. godine je dobro poznata na italijanskom tržištu i šire i ima odlične reference.
  Inžinjeri Volgarina pažiljivo prave odabir materijala i neprestano istražuju nove tehnologije. Ceo tim post prodajne podrške Volgarina neprestano prati svoje mašine u radu i konsultuje se sa svojim klijentima u cilju iznalaženja najboljih rešenja.
  Velika prednost Volgarina je višedecenijsko iskustvo i profesionalni odnos prema klijentima.

  GruberiKembridž valjciVibro Serija

  Gruberi

  Mini gruberi (podrivači)

  Mini gruberi su oruđa koja su namenjena proizvođačima koji poseduju traktore manjih konjskih snaga. Mini gruberi se proizvode u 6 različitih modela (RMV), koji imaju od 5 do 15 radnih organa, čija je visina 70 cm i koji rade na dubini od 40cm do 45cm. Svi mini podrivači su osigurani sa tradicionalnim sistemom za zaštitu od preopterećenja, sigurnosnim zavrtnjem. Mini podrivači mogu biti opremljeni sa zadnjim valjkom, čije podešavanje može biti ručno ili hidraulično (u zavisnosti od opreme). Modeli, čija širina radnog zahvata prelazi 250 cm, su opremljeni hidrauličnim cilindrom u cilju podizanja bočnih krila i spremanja za transportni položaj.

  Gruberi (podrivači)

  Volgarino podrivači (RP modeli) su neuništiva oruđa namenjena za razbijanje plužnog đona u veoma teškim uslovima rada i na tvrdom tlu, gde na taj način obezbeđuju ascedentno i descedentno kretanje vlage kroz zemljišni profil i povećavaju vodni kapacitet tla. RP podrivači predstavljaju udarni proizvod Volgarino kompanije i dele se u tri grupe:

  – RPL verzija za lakše uslove rada (5, 7 i 9 radnih organa)
  – RPM verzija za srednje teške uslove rada (5 i 7 radnih organa)
  – RPP verzija za izrazito teške uslove rada (5, 7 i 9 radnih organa)

  U zavisnosti od modela, preporučene snage traktora su od 90 do 350 KS i maksimalna dubina rada od 50 do 70 cm, na svim tipovima zemljišta. Svi modeli mogu biti opremljeni sa dva rolera koji imaju funkciju “drljače” i koji odmah nakon podrivanja zatvaraju brazde nastale podrivanjem i u jednom prohodu obavljaju dve operacije. Dubina rada se podešava uz pomoć točka koji se nalazi na podrivaču.

  Visina radnih organa podrivača kreće se od 70cm do 90cm, sa širinom radnog zahvata koja varira u zavisnosti od modela i iznosi od 2200 mm do 4300 mm. Na radne organe se mogu postaviti krilca koja imaju ulogu mešanja zemljišta (rastresanja) prilikom podrivanja i bočne ploče koje sprečavaju rasipanje zemljišta.

  Hidro-pneumatski gruberi (podrivači)

  Hidro-pneumatski gruberi oznake RPI su oruđa namenjena za veoma teške uslove rada, zemljišta u kojima se nalazi kamenje i ona zemljišta koja zahtevaju veoma robusna i kvalitetna oruđa. Ovaj tip grubera je opremljen specijalnim hidro-pneumatskim sistemom koji ima ulogu zaštite radnih organa usled preopterećenja. Sistem funkcioniše na taj način da, kada radni organ naiđe na preopterećenje, “akumulator” prihvata višak ulja iz hidrocilindra i nakon prolaska opterećenja isto ulje vraća u hidrocilindar, a samim tim i radni organ u radni položaj. Ovaj sistem sprečava lomove usled preopterećenja i povećava vremensku efikasnost rada jer nije neophodno izlaziti iz traktora i menjati sigurnosni zavrtanj.

  Dubina rada hidro-pneumatskog grubera zavisi od modela i može biti od 50cm do 70cm. Visina radnih organa je od 70cm do 90cm, a u zavisnosti od modela radna širina je od 2200mm do 4300mm. Svi modeli koji imaju širinu radnog zahvata preko 2500 mm imaju mogućnost hidrauličnog preklapanja i stavljanja u transportni položaj.

  Kembridž valjci

  Kembridž valjci

  Konstrukcija Volgarino kembridž valjaka je jednostavna, robusna i funkcionalna. Postavljanje valjaka u radni položaj vrši se hidraulično. Zahvaljujući pendulum sistemu koji je ugradjen na kembridž valjke, raspored težine valjaka na zemljište je ravnomeran.
  VGT modeli mogu biti opremljeni sa dva tipa valjaka:

  – Kembridž valjci izrađeni od livenog gvožđa prečnika od 480 mm do 620 mm
  – Glatki valjci sastavljeni od tanjira debljine 12,5mm i prečnika 550mm

  Obe verzije mogu biti širine od 4,3 m do 8,3 m i imaju mogućnost preklapanja u transportni položaj na širinu od 2,5 m. Dodatna oprema za valjke; drljača koja se montira na zadnju stranu valjaka, svetlo za transport, parkirna kočnica…

  Vibro Serija

  Vibrokultivator

  Vibrokultivator serije VP je idealna mašina za pripremu setvene posteljice gde se, u zavisnosti od modela, širina radnog zahvata kreće od 3000 mm do 7000 mm. Zahvaljujući hidro sistemu, transportna širina iznosi od 2500mm do 2900mm. Radni organi su raspoređeni u 4 reda čije je rastojanje od 30 cm do 75 cm. Dimenzije radnih organa su od 32×10 do 32×12.
  Vibrokultivator može biti opremljen sa različitom dodatnom opremom od koje treba istaći:

  – kavezni roleri koji su idealni za razbijanje grudvica prilikom prolećne pripreme zemljišta
  – drljača sa elastičnim prstima (zubima) debljine 10 mm
  – točkovi za regulaciju dubine rada
  – daska za ravnanje neravnina pre nego što radni organi naprave prohod (nalaze se na prednjoj strani vibrokultivatora).

  Vibrokultivator VPN

  Vibrokultivator VPN serije je inovativni proizvod kompanije Volgarino koji predstavlja rezultat višedecenijskog rada i saradnje sa kupcima na poboljšanju obrade zemljišta. Radni organi koji se nalaze na Vibrokultivatoru VPN su dimenzija 45 x12 cm i izrađeni su od izrazito kvalitetnog materijala. Njihova geometrija i položaj na vibrokultivatoru obezbeđuju kvalitetnu obradu zemljišta, bez pojava neželjenih efekata kao što je poskakivanje tokom rada. Raspored radnih organa u 4 reda, uz jednako rastojanje obezbeđuje kvalitetno čišćenje tla, bez opasnosti od zagušenja prilikom rada na kamenitim ili zakorovljenim zemljištima. Oštrica koja se postavlja na radni organ je širine 175 mm i mogu biti postavljene reverzibilne oštrice za teže uslove rada širine 65mm. Širina radnog zahvata vibrokultivatora VPN je od 3000 mm do 7000 mm, međutim zahvaljujući hidro sistemu, transportni položaj u zavisnosti od modela može iznositi 2500mm ili 2900 mm.
  Vibrokultivator N može biti opremljen sa različitom dodatnom opremom od koje treba istaći:

  – točkovi za regulaciju dubine rada dimenzija 6.00/9
  – kavezni rotor ili drljača sa elastičnim prstima
  – daska za ravnanje neravnina koja se nalazi na prednjem delu orudja

  Vibroflex

  Vibrofleks serije VF je oruđe koje se najviše koristi za zaoravanje trava (korova), slame i ostalih žetvenih ostataka. Radni organi su raspoređeni u tri reda i broj radnih organa iznosi od 13 do 25, u zavisnosti od modela. Ovo oruđe je opremljeno hidrosistemom koji ga sklapa u transportni položaj, ne veći od 1750 mm. Širina radnog zahvata iznosi od 3300 mm do 5400 mm.
  Vibrofleks može biti opremljen sa “drljačom sa elastičnim prstima”, tip češalj, čije rastojanje između prstiju iznosi 14 mm i koja je paralelogramski vezana za oruđe, što omogućava dobro kopiranje terena. Pored “drljače”, vibrofleks može biti opremljen sa kaveznim rolerom koji ima za cilj usitnjavanje grudvi i poravnavanje zemljišta i koji, pored točka, može igrati ulogu regulatora dubine. Dodatna oprema su i radni organi tipa VFM sa kojima Vibroflex dobija dodatnih 10 cm, a time i veću dubinu inkorporacije slame i ostalih biljnih ostataka.
  Oba tipa radnih organa mogu biti opremljeni sa raonicima širine 260 mm (raonici tipa “pačja noga”) i reverzibilnom oštricom (obrtnim raonikom) širine 65 mm, koja se koristi u težim uslovima rada.

  Vibrotiler

  Vibrotiler je novi proizvod iz serije VTL i namenjen je za traktore velikih konjskih snaga. Koristi se za različite tipove zemljišta; lake, teške, kamenite. Pogodan je i za finu pripremu zemljišta zahvaljujući kaveznom roleru. Širina radnog zahvata je od 3700 mm do 5500 mm, dok je transportna širina od 2300 mm do 5500 mm. Na vibrotileru se nalaze radni organi koji zahvaljujući svom obliku i dimenziji 30×30, obezbeđuju kvalitetan i miran rad oruđa na različitim terenima. Radni organi su postavljeni u tri reda i nalaze se na nosaču, koji prilikom rada smanjuju osilacije na celu konstrukciju i na taj način produžava radni vek oruđa. Isto tako, pomenuti način postavljanja radnih organa obezbeđuje veću visinu (klirens), što olakšava rad na terenima sa većim preprekama (neravninama). Na radne organe se mogu postaviti motičice sa krilima, koje se nakon trošenja trebaju zameniti. Pored tog tipa motičica, na vibrotiler se mogu postaviti reverzibilne motičice, dimenzija 65×8. Pored kaveznog rotora, koji ima značajnu ulogu u pripremi i usitnjavanju zemljišta, vibrotiler može biti opremljen i sa drljačom na kojoj se nalaze elastični prsti čije međusobno rastojanje iznosi 14 mm. Od ostale opreme tu je i točak za regulisanje dubine rada, itd.

  GALERIJA

  Prijavite se na naš newsletter

  Prijavite se i budite prvi koji će saznati najnovije vesti

  © Copyright 2024 Geb. Sva prava zadržana. / PopArt Studio